CBD Reptile Enthusiasts

Dr. PET CBD สร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสําหรับผู้ที่ชอบสัตว์เลื้อยคลานในไทย

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม CBD จากกัญชง มีประโยชน์ทางการแพทย์มากมายและยังสามารถใช้กับสัตว์ต่างๆ แม้แต่สัตว์เลื้อยคลานในประเทศไทย